Grimmlachen

Frank vertelt sprookjes van Grimm.  Verhalen die oorspronkelijk echt niet voor kinderoren waren bestemd maar die de gebroeders Grimm opschreven uit de mond van gewone mensen in het Duitsland van 1800 en omtrent.

In 1812 brachten zij voor het eerst ‘hun’ sprookjes uit.  Sprookjes die er op zeer eigenaardige wijze voor konden zorgen dat de arme boerenzoon trouwde met de mooie prinses, dat de Duivel  op zijn plaats werd gezet door een simpele boer en dat de prins ooit een kikker werd om plots  weer prins te worden. Je gelooft je oren niet en dat is maar goed ook.

Onder het oppervlak van deze naïeve verhalen zitten echter thema’s die van alle tijden zijn: list en verraad, verlangen en lust, hebzucht en dwaasheid, macht en verdriet. Bij Frank Degruyter worden de sprookjesfiguren herkenbare personages van vlees en bloed.

Frank vertelt Grimm op zo’n GRAPPIGE manier dat je in de sprookjes onze wereld en onze tijd herkent. En die wereld en die tijd blijken niet zo fraai…